Privacy verklaring

Privacy verklaring
Uw Privacy wordt in al onze activiteiten gerespecteerd. Tevens willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms uw persoonlijke gegevens nodig, om onze dienstverlening optimaal mogelijk te laten verlopen.
Het beschermen van de privacy en uw persoonlijke gegevens is in ons beide belang.
Bouwrijk BV volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, waarbij wij uw persoonsgegevens alleen worden verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan.
Met deze privacy verklaring leggen wij uit waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken en opslaan en met wie wij deze informatie delen.

Persoonlijke informatie
U kan onze website bezoeken zonder dat u bekend maakt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Indien u besluit contact met ons op te nemen ten behoeve van aanvullende informatie, offerte vorming en zo verder met ons te communiceren, vragen wij enkel die informatie die nodig is om adequaat met u te kunnen corresponderen. Wij garanderen dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Bouwrijk verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan en worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn gevraagd. Uw persoonsgegevens zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt, tenzij wij verplicht worden door een wettelijke – of gerechtelijke uitspraak.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruiksgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetverbinding geopend heeft.

Links naar andere sites
De website bevat links naar websites van andere partijen. Bouwrijk draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy verklaring. Bekijk daarom regelmatig de privacy verklaring voor een update van ons privacy beleid.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kan u altijd contact met ons opnemen. Op onze contactpagina vindt u diverse mogelijkheden hiervoor. Wij waarderen uw suggesties te zeerste en stellen deze op prijs, zodat wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

Bouwrijk is gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw & renovatie en horeca & recreatie. Meer weten?

Privacy verklaring
Copyright © Bouwrijk B.V.

Bouwrijk

T 030 - 637 86 87
Meidoornkade 2
3992 AE Houten